Slide
PSU Engineering Run 2024
เดิน-วิ่ง วิศวฯ ม.อ. 2024 (ครั้งที่ 8)
1 กันยายน 2567 / 1 September 2024

สมัครแล้ว

0

คน

Introduce
พบกัน วันที่ 1 กันยายน 2567 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิ่ง Virtual Run ส่งผลวิ่งภายใน 1-9 กันยายน 2567

สำหรับนักวิ่งที่สมัครวิ่งในงาน รับเสื้อและเบอร์วิ่ง 30-31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

สำหรับนักวิ่งที่สมัครวิ่ง Virtual Run เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเสื้อและเหรียญให้ตามที่อยู่ที่แจ้ง หลังจากส่งผลวิ่งในระบบ

หมายเหุต

หากมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง วิศวะ ม.อ. 2024 ภายในงานได้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การวิ่งเป็นแบบ Virtual Run ทั้งหมด
ทั้งนี้ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ข้อมูลไม่ตรงตามที่ลงทะเบียนสมัครไว้ ทุกกรณี

Slide
Slide
เส้นทางวิ่ง
375564860_808354321082941_7013257900049486224_n.jpeg
375564860_808354321082941_7013257900049486224_n.jpeg
375467958_808355907749449_8752774097549234163_n.jpeg
375467958_808355907749449_8752774097549234163_n.jpeg
375972071_808359487749091_715336647693664293_n.jpeg
375972071_808359487749091_715336647693664293_n.jpeg
369784417_6591904517596856_5102126935279738805_n.jpeg
369784417_6591904517596856_5102126935279738805_n.jpeg
373632068_6702154503155142_5454137350005175289_n.jpeg
373632068_6702154503155142_5454137350005175289_n.jpeg
371908813_6512314405490436_1884342355732072359_n.jpeg
371908813_6512314405490436_1884342355732072359_n.jpeg
371321176_6954922617859577_3978392676831632240_n.jpeg
371321176_6954922617859577_3978392676831632240_n.jpeg
375288418_1704944296679771_8872140333708639161_n.jpeg
375288418_1704944296679771_8872140333708639161_n.jpeg
previous arrow
next arrow
Slide
ติดต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Telephone

074-287111
074-287079
074-287087

email

info@eng.psu.ac.th