เดิน-วิ่งวิศวะ ม.อ. 2022 (ครั้งที่ 6)


วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิ่ง Virtual Run ส่งผลวิ่งภายใน 17-24 กรกฎาคม 2565

สำหรับนักวิ่งที่สมัครวิ่งในงาน รับเสื้อและเบอร์วิ่ง 15-16 ก.ค. 65 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

สำหรับนักวิ่งที่สมัครวิ่ง Virtual Run เจ้าหน้าที่จะเสื้อและเหรียญให้ตามที่อยู่ที่แจ้ง หลังจากส่งผลวิ่งในระบบ

ตรวจสอบรายชื่อ

ส่งผลวิ่ง Virtual Run

การร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท

- วิ่งภายในงาน รับสมัครเพียง 2,500 คนเท่านั้น วันที่ 17 กรกฎาคม 2565

- วิ่งแบบ Virtual Run ส่งหลักฐานการวิ่งภายในวันที 17-24 กรกฎาคม 2565 (รับจำนวนไม่จำกัด)


รายละเอียดการวิ่งภายในงาน

- สามารถเลือกวิ่งได้ตามประเภท และรุ่น ที่กำหนด

- การสมัครวิ่งภายในงาน สามารถชิงถ้วยรางวัลได้ตามรุ่นอายุที่กำหนด

- ต้องมาวิ่งภายในงาน 17 กรกฎาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

- รับเสื้อวิ่งก่อนงาน และรับเหรียญเมื่อเช้าเส้นชัย

---------------------------------------

รายละเอียดการวิ่งแบบ Virtual Run

- สามารถเลือกวิ่งได้ตามประเภท และรุ่น ที่กำหนด

- ไม่สามารถชิงถ้วยรางวัลได้

- ส่งผลวิ่งภายในวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ ( สามารถวิ่งสะสมเก็บระยะจนครบระยะที่สมัครได้ ไม่จำเป็นต้องวิ่งครั้งเดียว )

- เมื่อได้รับผลวิ่งแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเสื้อและเหรียญให้ต่อไป

---------------------------------------

กำหนดการ

04.30 น. พิธีเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน

05.05 น. กิจกรรมยืดเหยียดโดยทีมเต้นซุมบ้า

05.15 น. พิธีเปิดงาน เดิน-วิ่ง วิศวฯ ม.อ. ครั้งที่ 6

05.40 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง มินิมาราธอน 10.5 กม.

06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง เดิน-วิ่ง ฟันรัน 4 กม.

07.20 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลนักวิ่ง มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุน และกิจกรรมบนเวที

09.00 น. ปิดการแข่งขัน

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

--

ช่องทางการรับสมัคร

1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ running.eng.psu.ac.th

2. สมัครด้วยตนเอง ณ ห้ององค์กรสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ในวันและเวลาราชการ)

ประเภทการรับสมัคร

- มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร - ชาย (ค่าสมัคร 450 บาท)

- มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร - หญิง (ค่าสมัคร 450 บาท)

- ฟันรัน 4 กิโลเมตร - ชาย (ค่าสมัคร 350 บาท)

- ฟันรัน 4 กิโลเมตร - หญิง (ค่าสมัคร 350 บาท)

- นักเรียน นักศึกษา 4 กิโลเมตร - ชาย (ค่าสมัคร 100 บาท ไม่มีเสื้อ)

- นักเรียน นักศึกษา 4 กิโลเมตร - หญิง (ค่าสมัคร 100 บาท ไม่มีเสื้อ)

- V.I.P (ค่าสมัคร 1,500 บาท รับชุดกิ๊ฟเซต)

- V.V.I.P (ค่าสมัคร 3,000 บาท รับชุดกิ๊ฟเซต+ใบเสร็จลดหย่อนภาษี)

ช่องทางการชำระเงิน

เส้นทาง

ประเภทการแข่งขัน


1.มินิมาราธอน ชาย 10.5 กม.

1) ชายอายุไม่เกิน 17 ปี

2) ชายอายุ 18-29 ปี

3) ชายอายุ 30-39 ปี

4) ชายอายุ 40-49 ปี

5) ชายอายุ 50-59 ปี

6) ชายอายุ 60 ปีขึ้นไป

2.มินิมาราธอน หญิง 10.5 กม.

1) หญิงอายุไม่เกิน 29 ปี

2) หญิงอายุ 30-39 ปี

3) หญิงอายุ 40-49 ปี

4) หญิงอายุ 50-59 ปี

5) หญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป

3. ฟันรัน ชาย 4 กม.

4. ฟันรัน หญิง 4 กม.

5. นักเรียน นักศึกษา 4 กม.

6. รุ่น V.I.P

7. รุ่น V.V.I.P

ประเภทถ้วยรางวัล


ประเภทมินิมาราธอน

ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่น จะได้รับถ้วยรางวัล

ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 6-10 ในแต่ละรุ่น จะได้รับของที่ระลึก

ประเภทฟันรันทั่วไป ประเภทชาย และ ประเภทหญิง

ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-10 ในแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัล

ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 11-20 ในแต่ละประเภท จะได้รับของที่ระลึก

หมายเหุต


หากมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง วิศวะ ม.อ. 2022 ภายในงานได้ ทางผู้จัดของสงวนสิทธิ์การวิ่งเป็นแบบ Virtual Run ทั้งหมด

ทั้งนี้ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ข้อมูลไม่ตรงตามที่ลงทะเบียนสมัครไว้ ทุกกรณี

คณะวิศวกรรมศาสตร์


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Line